Služby

Technický dozor investora​

Technický dozor investora ( TDI ) vykonává pro klienta kontrolní a technickou činnost.

Rozsah TDI:

  • kontrola souladu výstavby s projektovou dokumentací
  • kontrola stavební činnosti
  • přejímky dílčích částí stavby a zakrývaných konstrukcí
  • zajištění dokumentace ke kolaudaci
  • soupis vad a nedodělků