Komplexní služby

Přípravy a řízení staveb

Jsme česká společnost s více jak 16 letými zkušenostmi​ a poskytujeme komplexních služeb v oboru projektování, realizace komerčních staveb a následné zabezpečení jejich chodu a správy a to včetně rekonstrukcí objektů.

Mezi naše zákazníky patří nejen české, ale i nadnárodní společnosti působící na českém a zahraničním trhu.

Při realizaci našich projektů klademe hlavní důraz na kvalitu odvedené práce a komunikaci se zákazníkem, které jsou základem pro úspěšné dokončení projektu a následnou spokojenost zákazníka.

Vzhledem k dlouholetým zkušenostem zvládá náš tým projektantů a projekt manažerů rozsáhlé a složité zakázky v krátkých dodacích termínech.

Služby

Projekční činnost

Zpracování studií a dispozičních návrhů staveb. Zajištění projektové dokumentace ve všech fázích územního a stavebního řízení, od dokumentace pro územní rozhodnutí, až po projekt pro provedení stavby.

Technický dozor investora

Zajištění koordinace stavby tak, aby proběhla bezproblémově a v termínu dle smlouvy mezi stavební firmou a investorem.

Inženýrská činnost

Zajištění inženýrské činnosti spojené s vyřízením všech náležitostí spojených se získáním stavebního povolení, souhlasu s ohlášením stavby či jiného dokumentu, kterým bude stavba povolena.

Projekt management

Zajišťujeme kvalifikovaný řídící tým, který může klienta zastupovat ve všech etapách výstavby (příprava, realizace, dokončení).

Autorský dozor

Vedení stavby podle schválené projektové dokumentace sleduje autorský dozor - AD. Jedná se o projektanta stavby, který kontroluje dodržení podmínek projektu.

Reference