Služby

Projekt management​

Project management slouží k rozplánování a realizaci složitých, zpravidla jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. Stručně můžeme projektové řízení také charakterizovat jako účinné a efektivní dosahování změn.

Project management poskytovaný společností Tora-f dává klientovi kvalifikovaný řídící tým. Klienta můžeme zastupovat ve všech etapách výstavby (příprava, realizace, dokončení). Zákazník tedy nemusí jednat s jednotlivými účastníky výstavby, celý systém řízení, komunikace, koordinace a kontroly přebírá project manager.

Project management je poskytován na základě mandátní smlouvy, v níž klient definuje rozsah pravomocí a odpovědnosti project managera.

Tato služba vychází z předpokladu, že samotná stavba bude realizována především vyšším dodavatelem.