Služby

Inženýrská činnost

Jedná se především o činnosti:

  • Vyjádření dotčených orgánů a provozovatelů sítí;
  • Vyřízení územní rozhodnutí nebo územního souhlasu,
  • Vyřízení ohlášení stavby, stavební povolení či sloučené řízení,
  • Zajištění kolaudačního souhlasu

Dále naše společnost zastupujeme stavebníka při jednání se stavebním a katastrálním úřadem.

Zajistíme koordinaci požadavků dotčených orgánů s projektovou dokumentací.

Zařizujeme změny v katastru nemovitostí – dělení a scelování pozemků, změny využití pozemků, vymazání zástavních práv, atd.