Služby

Autorský dozor

V rámci Autorského dozoru (AD) jsou zajišťovány tyto činnosti:

 • Vysvětlení pracovníkům dodavatele stavby jednotlivé vazby a detaily projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci je možno vyložit si několika způsoby stejně jako třeba knihu nebo film.
 • Vytvoření pro stavební firmu další možné detaily nad rámec prováděcí dokumentace (DPS), kterými si stavební firma není jistá.
  Spolupracuje s investorem při výběru dodavatelské firmy.
 • Pořízení fotodokumentaci staveb ve všech částech výstavby.
 • Kontrola průběh výstavby. Je nutné, aby někdo pravidelně na stavbu jezdil a kontroloval, zda se staví správně podle projektu.
 • Komunikace s úředníky stavebního úřadu, zve je na kontrolní prohlídky a dojednává případné změny.
 • Dohled nad respektování podmínek výstavby, které byly stanoveny stavebním úřadem.
 • Asistence při samotné kolaudaci popřípadě řízeních ze strany stavebního úřadu.
 • Přeprojektování dokumentace na ekonomičtější varianty materiálů, konstrukcí nebo technologií. Jelikož přesnou cenu stavby lze určit až po úplném vyprojektování, může nastat situace, kdy je třeba dům změnit z ekonomických důvodů na popud investora.
 • Částečné nahrazení dokumentaci zadání stavby dodavateli (DZS). Jde o dílčí úpravy projektové dokumentace na míru konkrétnímu dodavateli stavby.
 • Pořízení fotodokumentace a zápisy do stavebního deníku.
  Pomáhá při výběru konkrétních zařizovacích předmětů, dlažeb, podlah, barev, atd.
 • Posouzení, schválení a popřípadě navržení změny a odchylky oproti schválené projektové dokumentaci. Projektová dokumentace nikdy neřeší samotnou stavbu na 100%. Změny a odchylky na stavbě vznikají velice často.